Tin tổng hợp

Tại sao đăng ký VssID không gửi mật khẩu? Làm thế nào để nhận được mật khẩu VssID sau khi đăng ký?

Posted on:

VssID là áp dụng quản lý thông báo bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm tầng lớp Việt Nam, giúp người dùng lục vấn lợi quyền, lịch sử đóng bảo hiểm, thực hiện các thủ tục hệ trọng đến bảo hiểm xã hội một cách mau chóng và thuận […]